حسین مهدوی

درباره : حسین مهدوی

کلاس های این استاد

تیزر معرفی

سوابق حرفه ای

مجموعه موشن گرافیک “ما ایرانی ها”
موشن گرافیک پست بین المللی
تولید و کارگردانی بیش از 1000 دقیقه موشن گرافیک