حسین ولیان

درباره : حسین ولیان

کلاس های این استاد

تیزر معرفی

سوابق حرفه ای

استوري بورد آرتيست،انيماتور و مسئول فني در پروژه هاي فيلم کوتاه خانه انيميشن
 
دستيار کارگردان و کارگردان فني سريالهاي انيميشني “اتل متل يه جنگل” و “بچه هاي ساختمان گلهار
 
استوري بورد آرتيست سريال انيميشني “يوز ايراني
 
سوپر وايزر انيميت و کارگردان فني سريال ” Tily and Tilles
 
کارگردان انيميشن آقاي کتابدار