حامد بهروزی

درباره : حامد بهروزی

  • نقش : انیماتور
  • وبسایت : http://%20وبسایت
  • تجربه : تجربه
  • متخصص در : تخصص

کلاس های این استاد

تیزر معرفی

سوابق حرفه ای

دارای مدرک “انیمیشن منتور” از آمریکا

لیدر انیمیت انیمیشن “The Wrong Rock”

سرپرست انیمیت سریال دیدی و بودی

سرپرست انیمیت تیزر تبلیغاتی چاکلز

سرپرست انیمیت تیزر تبلیغاتی شیبابا