جلسات معارفه

جلسه معارفه دوره طراحی پایه و طراحی کاراکتر
جلسه معارفه دوره افترافکت و موشن گرافیک
جلسه معارفه دوره موهو (انیمیشن دوبعدی)
جلسه معارفه دوره مایا (انیمیشن سه بعدی)